З 19 по 21 грудня Хмельницька АЕС прийматиме учасників форуму молодих працівників атомної енергетики" />  З 19 по 21 грудня Хмельницька АЕС прийматиме учасників форуму молодих працівників атомної енергетики" />

Прес-центр

19.12.2005

Хмельницька АЕС прийматиме учасників форуму молодих працівників атомної енергетики "Активна зона"

 

З 19 по 21 грудня Хмельницька АЕС прийматиме учасників форуму молодих працівників атомної енергетики "Активна зона", започаткованого у двотисячному році. Він не став акцією-одноденкою і щорічно збирає все ширше коло прихильників, демонструючи кож­ного разу правильність задуму та належну організацію заходу.

 

Форум проводиться відповідно до "Плану заходів Спілки молоді Атомпрофспілки України" та згідно з "Основними напрямками моло­діжної політики ДП НАЕК "Енергоатом", а його незмінним девізом за­лишається "Атомній енергетиці - енергію молодих сердець". Органі­затори ставили за мету розвивати та зміцнювати в такий спосіб дружні зв'язки між трудовими ко­лективами вітчизняних АЕС, об­мінюватися досвідом роботи з молоддю, підвищувати рівень про­фесійної майстерності молодих працівників та престиж професії атомника, популяризувати знання про ядерну енергетику.

Неодмінною складовою фору­му є конкурс професійної майстер­ності. На збіглому тижні такий про­водився у колективі Хмельницької АЕС, до участі в якому делегували своїх представників чотири підроз­діли. За право бути кра­щим змагалися учасники з енергоремонтного підприємства (ЕРП), цеху теплової автоматики та вимірювань (ЦТАВ) та хімцеху.

Конкурс включав два блоки завдань - теоретичний і практич­ний. Відповіді на питання екзаме­наційних білетів викладалися в письмовій формі, або ж кожен з учасників просто ставив позначку навпроти правильного варіанту із кількох запропонованих. В енерго-ремонтному підприємстві, напри­клад, кількість білетів у п'ять з лишком разів перевищувала число самих учасників конкурсу - 38:7. Отож, розмаїття запитань досить широке, як, зрозуміло, і обсяг знань, яким повинні володіти слю­сарі з ремонту тепломеханічного обладнання у повсякденній роботі.

У кожному білеті містилося від 3 до 5 питань, які тематично можна згрупувати наступним чином: пра­вила охорони праці, правила по­жежної безпеки, спецтехнологія, інструмент для складальних і слюсарних робіт, механізований ручний інструмент, засоби вимірю­вання і методи контролю, метало­знавство.

Пере­можці в кожному підрозділі отри­мають матеріальний стимул: за перше місце - 500 гривень, друге - 400, третє - 300.

Лідери відстоюватимуть честь ХАЕС на аналогічному конкурсі, що проводитиметься в рамках енергокомпанії. Як зазна­чалося початку цього матеріа­лу, таке професійне знайомство зблизька молодих атомників відбу­деться на проммайданчику ХАЕС з 19 по 21 грудня.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію