Прес-центр

26.12.2016

Контроль металу обладнання на РАЕС проводиться з врахуванням кращого світового досвіду

В рамках проведення планово-попереджувального ремонту енергоблока №3 РАЕС та продовження терміну його експлуатації завершено основний обсяг робіт з контролю металу обладнання із врахуванням досвіду інших АЕС України, а також практики передових країн світу.

Контроль металу в процесі виробництва, монтажу, ремонту і експлуатації є важливим заходом для забезпечення цілісності обладнання і трубопроводів, попередження їх відмов, а отже є ключовим елементом в управлінні безпекою енергоблоків АЕС.

В ході ППР енергоблока №3 проведені усі заплановані роботи з контролю металу у реакторному та турбінному відділеннях. За виявленими дефектами вже проводяться ремонтні роботи з їх усунення на трубопроводах, ущільнюючих поверхнях та теплообмінних трубках парогенераторів.

Вперше контроль металу корпусу реактора проводився за новими методиками персоналом, який пройшов додаткову атестацію. Отримані результати будуть використані для обґрунтування можливості експлуатації корпусу 3-го енергоблока у понадпроектний період.

Фахівці служби контролю металу (СКМ) РАЕС стали ініціаторами розробки нового галузевого стандарту, куди увійшли вимоги до атестації персоналу в сфері контролю металу та зварних з’єднань. За словами начальника СКМ РАЕС Віктора Кравця, проект розроблений на основі світових стандартів та із врахуванням позитивного вітчизняного досвіду у сфері контролю металу. «Формальне навчання і фактичний досвід є важливими і необхідними умовами набуття навичок для ефективного виконання контролю металу. Діюча в Україні система контролю обладнання та трубопроводів на АЕС заснована на вимогах нормативних документів часів СРСР. З введенням низки нових законів нами було розроблено стандарт, який встановлює сучасні вимоги до порядку оцінювання та сертифікації персоналу», - зазначає атомник.

Поштовхом до створення нового стандарту стало й прийняття в Україні з січня 2016 року міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO 9712:2014, у якому визначені вимоги до сертифікації персоналу у сфері неруйнівного контролю металу. Необхідність сертифікації визначилася на минулорічній зустрічі керівників СКМ усіх АЕС України, тож проект розроблявся спільно з фахівцями інших відокремлених підрозділів Енергоатома, загальний досвід роботи яких у галузі становить більше 348 років. Застосування в розробці стандарту кращої світової практики - досвіду країн Євросоюзу та США, а також рекомендацій МАГАТЕ, Міжнародного комітету з неруйнівного контролю (НК) ICNDT Всесвітньої організації з НК та Європейської Федерації з НК сприятиме підвищенню ефективності контролю металу на Рівненській АЕС. Проект нового стандарту вже презентувався на національній конференції Українського товариства НК та технічної діагностики, наразі триває процес його погодження в Міненерговугілля.

Впровадження нових стандартів - не єдиний проект структурного підрозділу РАЕС. У цьому році працівники СКМ РАЕС проходили спеціальну підготовку в Інституті ядерних технологій INETEC (Хорватія) та на базі компанії VUJE (Словаччина). На Рівненську АЕС вже надійшло нове обладнання цих виробників – дистанційні маніпулятори вихорострумового, ультразвукового, візуального контролю колекторів та теплообмінних труб парогенераторів, які розроблені за технічними вимогами спеціалістів служби контролю металу, а також системи автоматизованого дистанційного глушіння теплообмінних труб парогенераторів. Використання новітнього обладнання дозволить підвищити якість зварювальних робіт, кваліфікацію персоналу та скоротити терміни проведення щорічних планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків.

Варто зазначити, що персонал СКМ РАЕС використовує міжнародний досвід не лише у власній роботі, але й ділиться ним із колегами інших структурних підрозділів. Цьогоріч вперше 45 спеціалістів електростанції під час вхідного контролю пройшли навчання з візуального контролю металу, розроблене досвідченими спеціалістами СКМ на основі рекомендацій МАГАТЕ. На сьогоднішній день вони успішно атестовані на проведення даних робіт.

Застосування передових технологій неруйнівного контролю та робота персоналу, атестованого згідно з європейськими та світовими підходами забезпечує надійну роботу устаткування і є гарантією безпечної експлуатації енергоблоків РАЕС.


Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію